fbpx

Deadlines

Terminy Realizacji 1 . W serwisie R-shop podawane są informacje o terminach realizacji zamówień. Terminy realizacji podane na stronach internetowych R-shop są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń dokonywanych poza serwisem R-shop terminy podawane są indywidualnie. 2 . Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. 3. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie R-shop oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku i/lub akceptacji zamówionego projektu. Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie, dokonał zapłaty i dostarczył plik lub zaakceptował projekt po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. 4. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. 5. Zobowiązujące terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie lub droga mailową przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne. 6. Za termin realizacji rozumie się termin wysyłki towaru Firmą kurierską. 7. Planowany czas dostarczenia prze firmę kurierska przesyłek do 30kg to 1 dzień roboczy. Przesyłek cięższych oraz paletowych ok 2 dni. Za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierska nie ponosimy odpowiedzialności jak również za utrudnienia w dostarczeniu wynikające z błędnych danych dotyczących miejsca dostawy. 8. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.),które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których firma Polibiuro nie mogła przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców firmy Polibiuro. 9. Polibiuro zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Czytaj więcej w Polityce Cookies
Zamknij