Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego R-shop.eu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest POLIBIURO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rolna 15, 43-210 Kobiór, w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

§1.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2.

Administratorem Danych Osobowych jest: POLIBIURO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Rolna 15, 43-210 Kobiór

§3

W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
-cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres sklep@r-shop.eu.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e­mail będzie wykorzystywany w celach marke­tingowych własnych produktów Sklepu R-shop.eu prowadzonego przez POLIBIURO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Rolna 15, 43-210 Kobiór Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres sklep@r-shop.eu.

§4.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
-dokonując zakupu w Sklepie należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
-rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Sklepie.

§5.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Sklepie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym ze Sklepem firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres polibiuro@polibiuro.pl lub listem poleconym na adres: POLIBIURO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Rolna 15, 43-210 Kobiór

§ 7 Własność intelektualna
Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.r-shop.eu a także zawartość strony internetowej www.r-shop.eu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy POLIBIURO AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu r-shop.eu Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.r-shop.eu bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.r-shop.eu
4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 grudnia 2014r.

Płatności PayU (przedpłata przelewem, karta kredytowa, przelew tradycyjny)
PayU oferuje szeroki wybór metod płatności pokrywających niemal 100% polskiego rynku płatności online.
Dostępne kanały płatności: przelewy elektroniczne, karty płatnicze. Jeśli bank klienta nie występuje na liście w serwisie PAYU, należy wybrać ikonę „Przelew tradycyjny. Wybór “przelewu tradycyjnego powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia i wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sklep@r-shop.eu

Faktury, faktura pro-forma, faktura z odroczonym terminem płatności
Faktura z odroczonym terminem płatności
Wyłącznie dla Szkół, Uczelni, Urzędów, jednostek Administracji Publicznej.
Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta 515052606
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl